Media

May ayının 10-u Azərbaycan və müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümüdür.

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı və müstəqil dövlətçiliyimiz üçün zəngin nəzəri irs və böyük tarixi təcrübə, idarəçilik nümunəsi qoyub getmişdir.

Heydər Əliyev siyasətinin əsasında azərbaycançılıq dururdu. Azərbaycançılıq qayəsinin təməlində ədalətli və hamı üçün məqbul sayılan ictimai həyat normalarına əməl edilməsi, ölkənin hər bir vətəndaşının Azərbaycan dövlətinə bağlılığı, onu özünün güvənc yeri sayması, dogma Vətəni qürur mənbəyi hesab etməsi, müxtəlif etnik-dini mənsubiyyəti olan vətəndaşlarla mültikultural birgəyaşayış normalarının bərqərar olması və digər tələblər dayanır. Heydər Əliyev öz siyasi-ictimai kursu ilə azərbaycançılığı dövlətçiliyə tətbiq etdi, azərbaycançılığa əsaslanan milli dövlət yaratdı, xalqda dövlətçilik hissini formalaşdırdı. Xalqın milli təfəkkürünün geniş mənada özünəqayıdışına nail oldu. Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi önə çıxdı.

Ulu öndərin əsas arzusu Azərbaycanın müstəqillyinin əbədi, dönməz olması idi.

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına başçılıq etdiyi illər ərzində ölkəmizin müstəqilliyi istiqamətində həyata keçirdiyi geniş miqyaslı işlər hazırda Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində öz bəhrəsini verir, Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı və dövlətinin gələcək inkişafı naminə irəli sürdüyü ideyaları bu gün yaşayır və zəfər çalır.