Notary activities banner

Hüquqi yardım

Sənədlərə apostilin verilməsi

Bir ölkənin ərazisində verilmiş və hüquqi qüvvəyə malik olan sənədlər müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra digər ölkənin ərazisində istifadə oluna bilər. Hazırda belə rəsmiləşdirmənin iki növü mövcuddur: apostilin verilməsi və konsul leqallaşdırması.

 
Apostil sənədi imzalamış şəxsin imzasının həqiqiliyini, bu şəxsin hansı qisimdə çıxış etdiyini və lazım gəldikdə həmin sənədə vurulmuş möhür və ya ştampın həqiqiliyini təsdiq edir.
 
Apostilin özündə edilmiş imza, vurulmuş möhür və ştampın yenidən təsdiq edilməsi və ya leqallaşdırması tələb olunmur.
 
Konsul leqallaşdırması sənədlərdəki və aktlardakı imzaların həqiqiliyini və bu sənəd və aktların konsulluğun yerləşdiyi dövlətin qanunlarına uyğun olmasını müəyyənləşdirmək və təsdiq etməkdən ibarətdir.

Leqallaşdırma daha uzun müddətli prosedur olaraq bir neçə qurumların təsdiqini zəruri edir.

 

Leqallaşdırma:

 • sənədin istifadə olunması nəzərdə tutulmuş xarici dövlətin konsulluğu tərəfindən təsdiq edilməsini nəzərdə tutur;
 • leqallaşdırılmış sənəd yalnız onu rəsmiləşdirmiş dövlətin ərazisində istifadə oluna bilər.

 

Apostilin verilməsi isə birpilləli prosedur olmaqla sənədin yalnız bir orqan tərəfindən təsdiq olunmasını nəzərdə tutur və həmin sənəd "Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən"  5 oktyabr 1961-ci il tarixli Haaqa Konvensiyaya üzv olan bütün dövlətlərdə təqdim edilə bilər.

Hansı sənədlərə apostilin verilməsini "Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən"  Haaqa Konvensiyasının üzvü olan hər dövlət özü müəyyən edir. Ümumilikdə aşağıdakı sənədlərə apostil verilir:

 

 • dövlət orqanları tərəfindən verilən sənədlər;
 • məhkəmə sənədləri;
 • notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlər (o cümlədən hüquqi şəxs tərəfindən verilmiş sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surət və ya tərcümələri; fiziki şəxsin imzaladığı sənədlər, əgər onun imzası notariat qaydasında təsdiq edilibsə).

Ədliyyə Nazirliyi aşağıdakı sənədlərə münasibətdə apostil verilməsi üzrə səlahiyyətli orqan qismində müəyyən edilmişdir:

 

 • məhkəmələrin verdiyi sənədlər;
 • prokurorluq orqanlarının sənədləri;
 • ədliyyə orqanlarının sənədləri;
 • notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlər;
 • vətəndaşlıq vəziyyətinin dövlət qeydiyyatına sənədlər.

 

Digər sənədlərə münasibətdə isə apostil verilməsi üzrə səlahiyyətli orqan qismində Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən edilmişdir.

Konsul leqallaşdırması üzrə funksiyalar Azərbaycan Respublikasında Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq idarəsi, xarici ölkələrdə Azərbaycan Respublikasının konsulluqları tərəfindən həyata keçirilir.

 

Sənədin əslinin konsul leqallaşdırması üçün Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edilməlidir.

Sənədin surətinin və ya tərcüməsinin leqallaşdırması üçün ilk növbədə onun surəti və tərcüməsində tərcüməçinin imzasının həqiqiliyi notarius tərəfindən təsdiq edilir. Bu sənəddə notariusun imzasının həqiqiliyi və möhürün həmin notariat ofisinə məxsus olması Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənir. Bundan sonra sənəd Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq idarəsində və ərazisində istifadə olunacaq dövlətin ölkəmizdəki konsulluq xidmətində leqallaşdırılır.

Diplomatik və konsul agentləri tərəfindən tərtib edilmiş sənədlərə, gömrük və kommersiya əməliyyatlarına bilavasitə aid olan inzibati sənədlərə apostil verilmir.

"Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya üzv olmayan dövlətlər üçün sənədlərin leqallaşdırılmasl proseduru tətbiq edilir.

Sənədlər Ədliyyə Nazirliyinə daxil olduqdan 5 iş günü müddətində yoxlanıldıqdan sonra onlara apostil verilir.

 

Apostilin verilməsi üçün təqdim edilmiş sənədlərin əlavə yoxlanılması tələb edildikdə, eləcə də sənədlərin sayı 10-dan artıq olduqda apostilin verilməsi müddəti 5 gün və ya daha artıq müddətə uzadıla bilər. Düzgün tərtib olunmamış sənədlər apostil verilmədən qaytarılır.

Apostilin verilməsi və ya leqallaşdırma sənədin əsli və ya onun notariat qaydasında təsdiq edilmiş surət və yaxud tərcüməsinə münasibətdə həyata keçirilə bilər.

 

Sənəd aşağıdakı qaydada Ədliyyə Nazirliyinə təqdim oluna bilər:

 

 • bilavasitə sənəd sahibi tərəfindən;
 • notariat ofisləri vasitəsi ilə;
 • "ASAN xidmət" mərkəzləri vasitəsi ilə;
 • üçüncü şəxslər tərəfindən.

Apostilin verilməsi üçün təqdim edilən sənədlərə hər hansı əlavə məlumatın daxil edilməsinə, sona qədər tamamlanmamış sətirlərə və digər boş yerlərə xətt çəkilməsinə yol verilmir.

 

Tərkibi bir neçə vərəqdən ibarət olan sənədlər tikilməli, vərəqlər nömrələnməli, sənədi verən vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir.

 

Sənəd, ona rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi məqsədilə rəsmiləşdirilməlidir. Rəsmiləşdirmə sənədin imzalanması, təsdiq edilməsi, qeydə alınması və ona möhür vurulması vasitəsilə həyata keçirilir.

 

İmzanın tərkibinə sənədi imzalamış şəxsin vəzifəsinin adı, onun şəxsi imzası, adı və soyadı daxildir. Sənədi imzalamalı olan vəzifəli şəxs müvəqqəti işdə olmadıqda, sənədi onun müavini və ya səlahiyyətlərini icra edən şəxs imzalayır. Bu zaman sənədi imzalamış şəxsin faktiki vəzifəsi, adı və soyadı göstərilməlidir. Sənədi "əvəzinə" sözünü yazmaqla və ya vəzifənin adının qabağına xətt çəkməklə imzalamaq qadağandır.

 

Qeyd: Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq pozuntu və qaralaması olan, təsdiq edilməmiş əlavələri olan sənədlərin, zədələndiyinə görə mətninin oxunması mümkün olmayan, yaxud karandaşla yazılmış sənədlərin notariat hərəkətlərinin aparılması üçün qəbul edilməsi qadağandır.

 

Notariat qaydasında təsdiq edilən əqdlərin və sənədlərin mətnləri aydın və dürüst yazılmalı, sənədin mətninə aid olan tarixlər və müddətlər heç olmasa bir dəfə sözlərlə, hüquqi şəxslərin adları isə onların orqanlarının ünvanını göstərməklə ixtisarsız yazılmalıdır.

 

Fiziki şəxslərin adı, soyadı və atasının adı tam yazılmalı, onların yaşayış yeri göstərilməlidir.

 

Əgər bir neçə vərəqdə ifadə olunmuş sənədlər nömrələnməmiş, qaytanlanmamış, vəzifəli şəxsin imzası ilə və sənədi verən idarənin, müəssisəsinin və təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilməmişsə, bu sənədlər də qəbul edilmir.

"Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-1-ci maddəsinə əsasən müvafiq sənədə apostil verilməsinə görə 10 manat məbləğində dövlət rüsumu nəzərdə tutulmuşdur. Qanunun 4.3-cü maddəsinə görə rüsum elektron ödəmə sistemləri, o cümlədən internet vasitəsilə və köçürmə yolu ilə dövlət büdcəsinə ödənilir. Dövlət rüsumunun dövlət büdcəsinə nağd şəkildə ödənilməsi barədə ödəyiciyə müəyyən edilmiş formada bank və ya poçt qəbzinin əsli, elektron ödəmə sistemləri, o cümlədən internet vasitəsilə ödənildikdə müvafiq ödəmə sistemindən çıxarış, ödəyicinin hesabından köçürüldükdə isə ödənişin icrasını təsdiqləyən bank və ya poçt sənədi verilir.

 

Qeyd edilməlidir ki, Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi internet saytında yerləşən "Elektron Xidmətlər" portalı vasitəsi ilə apostilin verilməsinə görə dövlət rüsumunun elektron qaydada ödənilməsi imkanı da nəzərdə tutulmuşdur(http://exidmet.justice.gov.az/WebForms/OtherPayment.aspx).

"Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"ya üzv olan dövlətlərin siyahısı Beynəlxalq Xüsusi Hüquq üzrə Haaqa Konfransının rəsmi internet saytında (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41) yerləşdirilmişdir.

 

 1. Albaniya
 2. Andorra
 3. Antiqua və Barbuda
 4. Argentina
 5. Avstraliya
 6. Avstriya
 7. Azərbaycan
 8. Baham  
 9. Bəhreyn
 10. Barbados
 11. Belarus
 12. Belçika
 13. Beliz
 14. Bosniya və Hersoqovina
 15. Botsvana
 16. Braziliya  
 17. Bruney
 18. Bolgarıstan
 19. Burundi
 20. Cape Verde
 21. Çili
 22. Çin (Hong Kong)
 23. Çin  (Makao)
 24. Kolumbiya
 25. Kuk Adaları
 26. Kosta Rika
 27. Xorvatiya
 28. Kipr
 29. Çex Respublikası
 30. Danimarka
 31. Dominika
 32. Dominikan Respublikası
 33. Ekvador
 34. El Salvador
 35. Estoniya
 36. Fici
 37. Finlandiya
 38. Fransa
 39. Gürcüstan
 40. Almaniya
 41. Yunanıstan
 42. Qrenada
 43. Qvatemala
 44. Honduras
 45. Macarıstan
 46. İslandiya
 47. Hindistan
 48. İrlandiya
 49. İzrail
 50. İtaliya
 51. Yaponiya
 52. Qazaxıstan
 53. Koreya
 54. Kosovo
 55. Qırğızıstan
 56. Latviya
 57. Lesoto
 58. Liberiya
 59. Lixtenşteyn
 60. Litva
 61. Luksemburq
 62. Malavi
 63. Malta
 64. Marşal Adaları
 65. Mauritius
 66. Meksika
 67. Monako
 68. Monqolıstan
 69. Montenegro
 70. Mərakeş
 71. Namibiya
 72. Niderland
 73. Yeni Zelandiya
 74. Nikaraqua
 75. Niue
 76. Norveç
 77. Oman
 78. Panama
 79. Paraqvay
 80. Peru
 81. Polşa
 82. Portuqaliya
 83. Moldova
 84. Rumıniya
 85. Rusiya
 86. Sen Kits və Nevis
 87. Sent-Lusiya
 88. Seynt Vinsent və Qrenadin
 89. Samoa
 90. San Marino
 91. San-Tome and Prinsipi
 92. Serbiya
 93. Seyşel
 94. Slovakiya
 95. Sloveniya
 96. Cənubi Afrika
 97. İspaniya
 98. Surinam
 99. Esvatini
 100. İsveç
 101. İsveçrə
 102. Tacikistan
 103. Makedoniya
 104. Tonqa
 105. Trinidad və Tobaqo
 106. Türkiyə
 107. Ukrayna
 108. Böyük Britaniya
 109. Amerika Birləşmiş Ştatları
 110. Uruqvay
 111. Özbəkistan
 112. Vanuatu
 113. Venesuela

 

 

Qeyd: Almaniya Federativ Respublikasının "Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya"nın iştirakçısı olduğuna baxmayaraq həmin ölkəyə münasibətdə apostilin verilməsi deyil leqallaşdırma qaydası tətbiq edilir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 72

Telefon: (+994 12) 404-42-30, (+994 12) 404-42-81

Sənədlərə apostil verilməsi ilə bağlı onların Qeydiyyat və notariat baş idarəsində qəbulu, habelə təhvil verilməsi iş günləri 15.00-17.00 saatlarında həyata keçirilir.

Apostil verilməsində səlahiyyətli notariat ofisləri